Adfinity : Zo veel meer dan alleen maar een boekhoudpakket

Fons De Neve

Directeur HR en Algemeen Ondersteunende Diensten

Voor de Gezinsbond vervingen we hun oude boekhoudpakket en integreerden we aansluitingen met andere softwareplatformen. De Gezinsbond wilde zijn oude boekhoudpakket vervangen wegens de beperkte analytische mogelijkheden. Ook ontbrak de functionaliteit om sommige verkoopfacturen te importeren. Deze facturen komen van een webwinkel. De Gezinsbond biedt via die weg tal van producten aan zijn vrijwilligers. Zij dienen hiervoor een verkoopfactuur te ontvangen. De orders worden automatisch geïmporteerd in Adfinity en omgezet naar een factuur. De vrijwilligers ontvangen deze via een e-invoicing module.

Adfinity zorgde ervoor dat kopieën van deze facturen automatisch bij de financiële dienst van de Gezinsbond belanden én dat de voorraadcijfers van de webwinkel meteen worden aangepast.

Koppelingen met andere applicaties

Gezinsbond-vrijwilligers organiseren tal van evenementen. Ook lezingen. Hiervoor doen ze beroep op begeleiders. Experts die komen spreken over hun vakgebied. De vrijwilligers ontvangen hiervoor een financiële tegemoetkoming van de Gezinsbond. Mits ze een aanvraag dienen via een webapplicatie. De bewegingstypes in Adfinity handelen de nodige acties automatisch af:

  • De aankoop-aanvraag wordt geïmporteerd in Adfinity.
  • De begeleider wordt rechtstreeks uitbetaald door de Gezinsbond na goedkeuring.
  • Of de begeleider wordt uitbetaald op basis van de factuur verzonden door zijn vennootschap.

Automatisering van het getrouwheidssysteem

Leden van de Gezinsbond ontvangen kortingen bij tal van handelaars en ketens. Deze bedrijven ontvangen op het einde van de maand een afrekening van alle transacties. Adfinity importeert en verwerkt deze afrekeningen automatisch. Daarna linkt Adfinity de betalingsinformatie per afrekening met het getrouwheidssysteem van de Gezinsbond. Adfinity biedt op die manier heel wat integratiemogelijkheden met andere softwareplatformen.

Meer weten over de Gezinsbond?

De Gezinsbond is de énige neutrale en onafhankelijke organisatie die de belangen van alle gezinnen verdedigt bij politici en beleidsmakers. Zo zetten we ons in voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving. We zijn er niet alleen voor ‘grote gezinnen’, maar ook voor gezinnen met één of twee kinderen. Voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptieouders. En voor grootouders, want voor ons maken ook zij deel uit van het gezin.
De Gezinsbond is er voor iedereen, met inspiratie, advies, ontmoetingskansen en een heel pak kortingen en voordelen.

Lees er alles over op www.gezinsbond.be.

Referenties uit dezelfde sector